Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii


DEFINITII SI TERMENI

în cuprinsul prezentului document, termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă, altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SMART WEB IMPACT - brandul SMART WEB IMPACT apartine societății SMART ROBOTICS SRL, cu sediul în București,Aleea Izvorul Oltului, Nr. 6 Bl. 29, Sc. B, Et. 2, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr.J40/1338/2017 și având Codul Unic de inregistrare 37021533. Pentru orice informații, ne puteți contacta în scris la această adresă, în atenția departamentului Relații Clienți.

Mărci înregistrate - mărcile înregistrate ale grupului SMART WEB IMPACT, cum ar fi, dar fără a se limita la, denumirea SMART WEB IMPACT.

Site - Site-ul aparținând SMART WEB IMPACT, care se află la adresa www.smartwebimpact.ro, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către SMART WEB IMPACT.

Utilizator - persoana care acceseaza Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile prezentului Site

Continut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către SMART WEB IMPACT prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al SMART WEB IMPACT; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de SMART WEB IMPACT într-o anumită perioadă; date referitoare la SMART WEB IMPACT.

Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre SMART WEB IMPACT, serviciile comercializate de acesta, ale partenerilor săi, cât și alte informații considerate de SMART WEB IMPACT ca fiind de interes pentru Utilizatori. SMART WEB IMPACT este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale SMART WEB IMPACT și ale terților, prevăzute de legislația în vigoare.

 

RĂSPUNDERE

SMART WEB IMPACT nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe site, care nu se datoreaza culpei sale.

Informatiile produselor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate.

SMART WEB IMPACTîși rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.

Orice problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe site se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator.

SMART WEB IMPACT nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. SMART WEB IMPACT nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a SMART WEB IMPACT si partenerilor/furnizorilor sai , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare). Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de SMART WEB IMPACT. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului. In cazul in care SMART WEB IMPACT confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea SMART WEB IMPACT pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare. Niciun Continut transmis catre Utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea SMART WEB IMPACT si/sau al angajatului/prepusului SMART WEB IMPACT care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

 

FORȚA MAJORĂ

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

LEGISLAȚIE

Lege nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Regulamentului 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Ordonanta nr. 130 (r1) din 31/08/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta