GDPR - Confidențialitate - Protecția datelor

GDPR - Confidențialitate - Protecția datelor


Această politică se referă la Protecția datelor / Politica de confidențialitate de către www.smartwebimpact.ro operat de
SC SMART ROBOTICS SRL,
CUI: 37021533,
Reg.Com.: J40/1338/2017,
cu sediul în București,Aleea Izvorul Oltului, Nr. 6 Bl. 29, Sc. B, Et. 2, Sector 4,
denumită în continuare ”SMART ROBOTICS”.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru dumneavoastră se extind sau se modifică, sau atunci când suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.smartwebimpact.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea www.smartwebimpact.ro de către dumneavoastra va fi comunicată aici. În acest sens , vă recomandăm să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că ați luat cunostinta de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Serviciile și produsele oferite de SMART ROBOTICS SRL se adresează exclusiv persoanelor juridice.

Prelucrarea datelor?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:
- adresa de e-mail;
- numarul de telefon;
- orașul de proveniență (opțional);

Aceste informații sunt necesare stabilirii contactului cu dumneavoastră în vederea unei colaborări.
Datele expediate prin intermediul formularelor nu sunt adăugate în baza de date ci expediate direct către adresa noastră de e-mail office@smartwebimpact.ro.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
- Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract / factură la care dumneavoastră sunteți parte;
- Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;
- Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
- Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră);
- În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
  - A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
  - Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri ("Scopuri Permise"):
- Oferirea de servicii specifice domeniului nostru de activitate;
- Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
- Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
- Gestionarea securității și accesului în birourile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de noi (e.g.pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
- În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
- Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile noastre;
- În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniu, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@smartwebimpact.ro
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv obligația legală de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:
Aleea Izvorul Oltului, Nr. 6 Bl. 29, Sc. B, Et. 2, Sector 4 București
E-mail: office@smartwebimpact.ro
Telefon: 0758.164.953

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Această versiune a fost revizuită pe 16 decembrie 2023.